Konopie medyczne a marihuana

W naszym społeczeństwie popularne jest stawianie znaku równości między dwoma pojęciami, jakimi są konopie medyczne i marihuana. Jest to popularny mit, który niestety jest bardzo rozpowszechniony i bardzo silnie zakorzeniony. Z punktu widzenia dyskusji społeczne w naszym kraju na temat legalizacji tej rośliny stanowi to ogromny problem.
Konopie medyczne w odróżnieniu od popularnej marihuany zawierają minimalne ilości substancji zwanej THC, na rzecz dużej CBD. Dzieje się tak ze względu na specjalne metody hodowli i odpowiedni dobór szczepów.

Marihuana zwana popularnie „ziołem” czy „gandzią” ze względu na dużą zawartość THC i mniejsze CBD, posiada właściwości prozdrowotne (głownie CBD), ale również silne psychoaktywne i uzależniające (THC). Nie dziwi więc fakt stosowania jej jako narkotyku i jej rekreacyjnego zastosowania.

Konopie medyczne z kolei sprzedawane najczęściej jako olej CBD, jak sama nazwa wskazuję i jak wcześniej wspominaliśmy zawiera dużo CBD a, mało THC. Tym samy podobnie jak marihuana posiada właściwości prozdrowotne, ale brak u niej skutków psychoaktywnych. Czyni ją to doskonałym lekiem mającym w świetle wielu badań ogromne zastosowanie w licznych chorobach.

Podsumowując, konopie medyczne popularnie sprzedawane jak olej CBD i marihuana nie są tym samym. Obie posiadają całkiem inny profil substancji w nich zawartych i całkowicie odmienne zastosowanie. W świetle licznych dowodów naukowych nikt nie powinien mieć wątpliwości, że konopie medyczne winne być w pełni zalegalizowane i nie niesie to żadnego zagrożenia wzrostem narkomani.